کاربرد در صنایع

بازرگانی

icons8_insulin_pen_100px

صنعت سخت دارویی

بررسی کاربرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت دارویی

کاربرد Dunamics 365 در صنعت دارویی
icons8_workstation_100px

صنعت سخت افزاری

بررسی کاربرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت سخت افزاری

کاربرد Dunamics 365 در صنعت سخت افزاری
icons8_red_cement_mixer_100px

صنعت ساختمانی

بررسی کاربرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت ساختمانی

کاربرد Dunamics 365 در صنعت ساختمانی
icons8_print_100px

صنعت چاپ

بررسی کاربرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت چاپ

کاربرد Dunamics 365 در صنعت چاپ

خدماتی

icons8_online_payment_with_a_credit_card_100px

صنعت پرداخت

بررسی کاربرد سی آر ام در صنعت پرداخت الکترونیک

کاربرد پلتفرم سی آرام در صنعت پرداخت الکتورنیک
icons8_billboard_100px_1

صنعت تبلیغات

بررسی کاربرد سی آر ام در صنعت بازاریابی و تبلیغات

کاربرد پلتفرم سی آر ام در صنعت تبلیغات و بازاریابی
icons8_historic_ship_100px

صنعت حمل و نقل

بررسی کاربرد سی آر ام در صنعت حمل و نقل

کاربرد پبتفرم سی آر ام در صنعت حمل و نقل
icons8_windows_client_100px

صنعت نرم افزار

بررسی کاربرد سی آر ام در صنعت نرم افزار

کاربرد پلتفرم سی آر ام در صنعت نرم افزار

ثبت نام

برای ورود به neuroncrm نیازمند آن هستید که ابتدا از طریق فرم زیر ثبت نام کنید و وارد حساب کاربری خود بشوید. نورون سی آر ام