ماژول شماره انداز خودکار

ماژول شماره انداز خودکار

در سیستم Microsoft Dynamics 365 موجودیت‌هایی وجود دارند که برای شما شماره‌ای به صورت خودکار می‌اندازند اما این یعنی چه؟

سی ار ام مایکروسافت به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هر آنچه شما برای مشتری و در پروژه و طول فرآیندها انجام می‌دهید را ثبت و ضبط می‌کند، در هرزمانی که می‌خواهید می‌توانید این سوابق جمع شده را بازنگری کنید. بعضی از موجودیت‌ها در سی آر ام دارای شماره انداز هستند که ثبت می‌شوند مثلاً: پیش‌فاکتورها و فاکتورها خود این شماره انداز خودکار را دارند تا شما بتوانید تعداد فاکتورهای زده‌شده برای مشتری را مشاهده کنید اما بعضی دیگر از موجودیت‌ها ممکن است این شماره انداز خودکار را نداشته باشند، ولی ساز و کار سازمان شما به گونه باشد که شما بخواهید شماره انداز خودکاری برای یک موجودیت خاص داشته باشید، ماژول شماره انداز خودکاری که توسط گروه neuroncrm ارائه می‌شود این امکان را برای شما فراهم می‌کند.

-شماره ئانداز-major-neuroncrm – 6

ویژگی های بارز ماژول شماره انداز خود کار

اعداد قابل کاستوم

  • شما می توایند شروع اعداد و فرمت دهی این شماره انداز خود کار را تعیین و کاستوم کنید.

ویژگی ها

شماره انداز خودکار

بر روی موجودیت ها در سی ار ام تعریف می شود.

دیگر ماژول های ارائه شده توسط نورن سی ار ام را مشاهده کنید

ماژول اتصال به تلگرام را هم بررسی کنید.

ثبت نام

برای ورود به neuroncrm نیازمند آن هستید که ابتدا از طریق فرم زیر ثبت نام کنید و وارد حساب کاربری خود بشوید. نورون سی آر ام